درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل فروشگاهی با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اخبار - خرید آنلاین - سبد خرید - مقایسه محصولات - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل شرکتی با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اسلایدشو - منو - جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل گردشگری با امکاناتی از قبیل کاربران - اخبار - گالری تصاویر- اسلایدشو - نظرات - منو - جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل فروشگاهی با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اخبار - خرید آنلاین - گالری تصاویر- اسلایدشو - نظرات - سبد خرید - مقایسه محصولات - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل دامپزشکی با امکاناتی از قبیل کاربران - اخبار - گالری تصاویر - اسلایدشو - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل مبلمان با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اخبار - خرید آنلاین - گالری تصاویر - اسلایدشو - سبد خرید - نظرات - مقایسه محصولات - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل پزشکی با امکاناتی از قبیل کاربران - گالری تصاویر - اسلایدشو - نظرات - اخبار - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل مبلمان با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اخبار - خرید آنلاین - گالری تصاویر - اسلایدشو - سبد خرید - نظرات - مقایسه محصولات - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل ورزشی با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اخبار - خرید آنلاین - گالری تصاویر - اسلایدشو - سبد خرید - نظرات - مقایسه محصولات - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل چوبی با امکاناتی از قبیل کاربران - اخبار - گالری تصاویر - اسلایدشو - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل ساعت با امکاناتی از قبیل کاربران - محصولات - اخبار - خرید آنلاین - گالری تصاویر - اسلایدشو - سبد خرید - نظرات - مقایسه محصولات - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند

درباره پروژه

زبان طراحی: C# ASP.NET MVC,Razor view Engine

به صورت واکنش گرا

وبسایت مورد نظر یک سایت کامل چوبی با امکاناتی از قبیل کاربران - گالری تصاویر - اسلایدشو - نظرات - اخبار - منو -جستجو .... که همه موارد ذکر شده دارای مدیریت می باشند


سخن بزرگان برنامه نویسی

اگر فقیر به دنیا آمده اید این تقصیر شما نیست اگر فقیر بمیرید این نقصیر شماست

بیل گیس

سخن بزرگان برنامه نویسی

من درس هایم را به زور پاس کردم دوستم با نمرات عالی پاس کرد من صاحب مایکروسافت هستم اون یک مهندس ساده برای من است

بیل گیس

سخن بزرگان برنامه نویسی

همیشه تنبل ترین انسان ها رو برای کار خود انتخاب می کنم چون کوتاه ترین راه رو انتخاب می کنند

بیل گیس

تمام حقوق این سایت متعلق به سایت طراحان نواندیش پویا می باشد